logo

Qui som - Presentació

Qui Som?

Comitè cruceño a Catalunya

Cambalanes Cambas Cataclanes
Espíritu de Santa Cruz de la Sierra
Fedecruz (Federació cruceña a Catalunya)

Persones que, per mitjà de l’entitat i d’entitats agermanades, es dediquen a enfortir, coordinar i donar suport a l’organització i promoció d’esdeveniments culturals, socials, esportius i gastronòmics, etc., amb el propòsit d’enfortir les relacions entre Santa Cruz i Catalunya, i entre Bolívia i Espanya.

Cruceños amb l’Espíritu de Santa Cruz a Catalunya.

Treballem des de la cruceñidad per a la bolivianidad.

També entenem i respectem que molts treballen a la inversa, començant des de la bolivianidad...

Per això els diem amb molta educació i de tot cor:

Si alguns de l’occident de Bolívia ens titllen de molt regionalistes, que no pensem com a bolivians, els hem de dir que és mentida, que s’equivoquen, que el regionalisme dels cruceños és un regionalisme sa, és l’amor a la pàtria petita. Nosaltres no ens oposem al fet que els paceños estimin La Paz (és el seu dret i la seva obligació), que els orureños estimin Oruro, que els cochabambinos estimin Cochabamba, etc.

Doncs nosaltres partim de la idea que per a estimar la pàtria gran (Bolívia), de primer s’ha d’estimar la pàtria petita (per exemple, Santa Cruz).

El 2003 va començar una nova època per a Santa Cruz a Catalunya, amb l’Associació Espíritu de Santa Cruz de la Sierra, per a construir el destí de grandesa que Déu i el món tenen reservats per a aquests dos pobles de Santa Cruz i Catalunya. Creiem en Santa Cruz, creiem en Catalunya i creiem en la nostra gent cambalana (camba catalana).

Sempre hi som per a conservar i ensenyar la nostra identitat cultural, i amb ella els nostres bons costums, ideals i principis. Tingueu sempre present que és vital continuar batallant per un futur grandiós, i enaltir amb la nostra unitat i el nostre comportament social responsable, les virtuts col·lectives que distingeixen Santa Cruz com un poble honrat, treballador, franc, amistós, solidari i autènticament integrador.

Per això neix Cambalanes Cambas Catalanes a Catalunya, per integrar Santa Cruz i Catalunya.

Espíritu de Santa Cruz de la Sierra i Fedecruz són les primeres associació i federació 100% camba, cadascuna al seu torn, a Europa, Espanya i Catalunya, amb seu a Barcelona.

I per engrandir Santa Cruz de la Sierra a l’exterior per a molts cruceños i no cruceños, volem i esperem ser la inspiració, el botó d’inici perquè apareguin més associacions, federacions cruceñas a Catalunya –Espanya– Europa, però que siguin comitès que estimin, difonguin, defensin i integrin els valors, els costums i les tradicions dels cruceños, sense tergiversar l’autenticitat que caracteritza el cruceño.